فرصت‌های استارتاپی اینترنت اشیا افزایش می‌یابد

20 خرداد 1398

فرصت‌های استارتاپی اینترنت اشیا افزایش می‌یابد

در راستای انعقاد تفاهم نامه ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد ديجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با مرکز تحقیقات اينترنت اشیا،سطح علمی کشور در حوزه اینترنت اشیا ارتقا می‌یابد.