ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان بازدید دکتر محمدی از پارک علم و فناوری خراسان

بازدید دکتر محمدی از پارک علم و فناوری خراسان

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از دستاوردهای شرکت‌های فناور و دانش بنیان حوزه ICT پارک علم و فناوری خراسان بازدید کرد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان رونمایی از دو سامانه و یک محصول هوش مصنوعی با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری

رونمایی از دو سامانه و یک محصول هوش مصنوعی با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری

دو سامانه و یک محصول هوش مصنوعی با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، پرویز کرمی دبیرستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان، مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه فناروی‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند‌سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدیران عامل سه شرکت دانش‌بنیان حوزه هوش مصنوعی و خبرنگاران و اصحاب رسانه رونمایی شد.

//isti.ir/Xfz