ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی

این ستاد بمنظور تدوین سیاستها و تعیین اولیتهای توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی و با توجه به اسناد مصوب این حوزه و خصوصا سند چشم انداز بیست ساله کشور، ایجاد هماهنگی بین دستگاهی و همکاری در جهت تسریع در انجام طرحهای کلان و فناورانه حوزه اقتصاد و هوشمندسازی کشور  و توسعه کسب و کارهای این حوزه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شده است.

 

در حال حاضر رئیس ستاد، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور جناب آقای دکتر سورنا ستاری و دبیر ستاد جناب آقای دکتر مهدی محمدی هستند.

 

 

 

//isti.ir/XJ3