تلفن ستاد:۸۳۵۳۲۳۳۰

نمابر دبیرخانه: ۸۳۵۳۳۳۳۳

لطفاً پس از ارسال نمابر با تلفن 88623424 جهت اطمینان از رسیدن فکس تماس بگیرید.

آدرس ستاد:  خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی شمالی-کوچه لادن- پلاک ۲۰ - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری - طبقه دوم شمالی - دفتر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی 

پست الکترونیکی: ictc@isti.ir

سامانه پیامک ستاد: ۰۲۱۸۸۶۰۴۱۷۵

//isti.ir/XTB