پل ارتباطی میان دانشگاه و صنعت؛ پایان‌نامه‌های کاربردی به صنعت رونق می‌دهد

پایان‌نامه‌های کاربردی دانشجویان که تقاضایی از جامعه و صنعت را پاسخ دهد مورد حمایت قرار می‌گیرد تا مسیر ورود ایده‌های نو به صنعت تسهیل شود.

طرح‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی فنی و مهندسی کاربردی کارفرما محور که پاسخی درست و علمی به یک مساله، تقاضا یا نیاز جامعه و صنعت اقتصاد دیجیتال، داشته باشد، مورد حمایت ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار می‌گیرد.

جشنواره ملی امیرکبیر، رویدادی فناورانه است که سه ضلع دانشگاه، صنعت و جامعه را به هم وصل می‌کند. این جشنواره که 20 دی‌ماه برگزار می‌شود، مورد حمایت ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دارد تا پایان‌نامه‌های مرتبط با این حوزه هم به صنعت گره بخورد.

طرح‌ها و پایان‌نامه‌ها در سه گروه دانشجویان برتر، اساتید برتر و دانشگاه برتر پذیرفته می‌شوند. علاقه‌مندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی http://payanname.alborzjde.ir/ مراجعه کنند.

کلمات کلیدی
//isti.ir/Zu4q