مرکزی برای جذب ایده‌های نوآورانه آزمون مراقبتی از بیمار در محل شکل گرفت؛ چالش‌های ورود به بازار محصولات کم شد

سیناآوا، مرکزی نوآور برای جذب تیم‌ها و ایده‌های استارتاپی خلاق و فناوری محور در حوزه آزمون مراقبتی از بیمار در محل است. این مرکز با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری شتاب‌دهنده نوآوری تشخیصی سیناپس و کارخانه نوآوری هم‌آوا راه‌اندازی شده است.

این مرکز در نظر دارد با شناسایی، آموزش، منتورینگ و سرمایه‌گذاری روی تیم‌ها و ایده‌های مستعد در حوزه آزمون مراقبتی در محل به بیمار، برخی مسائل و چالش‌های اساسی این حوزه را با رویکرد نوآورانه در تولید محصول و ورود به بازار رفع کند.

در همین راستا فراخوانی با  محوریت بیماری کووید 19 منتشر شده است تا از ایده‌ها و طرح‌های پژوهشی محققان ایرانی داخل و خارج کشور حمایت شود. 

مراقبت در منزل از بیمار، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در محل زندگی بیماران است. در این سیستم بیمار تحت مراقبت و نظارت پزشک و پرستار در محل زندگی خود از خدمات بهره‌مند می شود. مدیریت ارائه خدمات به نحوی است که بیمار در قسمتی یا تمام زندگی شخصی توانمند شود.

این کار به افزایش کیفیت مراقبت، کاهش دفعات و زمان بستری در بیماران مزمن، پیشگیری از بستری های غیرضروری با کاهش خطاهای دارویی، کاهش ابتلا به عفونت‌های بیمارستانی، ایمنی برای بیماران و خانواه های آنها، کاهش هزینه‌ها و غیره می انجامد.

کلمات کلیدی
//isti.ir/Zd3r