مدرسه تابستانی علم و فناوری با موضوع "اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم" برگزار می شود

مدرسه تابستانی سیاستگذاری علم و فناوری انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران با موضوع "اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم" با حمایت ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی و با میزبانی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، در مدرسه تابستانی سیاستگذاری علم و فناوری انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران که در تاریخ 18-20 شهریور برگزار می گردد، مباحث نظری و تجربیات موفقی از اقتصاد دیجیتال مرور خواهد شد. در این دوره تابستانی که با حضور حدود 60 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری و سیاستگذاری و تعدادی از شرکت های خلاق و دانش بنیان فعال حوزه اقتصاد دیجیتال به صورت حضوری و مجازی همراه است، همچنین گفتگوهای سیاستی در محل شرکت های خصوصی فعال اکوسیستم دیجیتال در حوزه حمل و نقل و فین تک و سازمان فناوری اطلاعات انجام می شود.

افتتاحیه مدرسه تابستانی اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم با خوشامد گویی آقای دکتر قاضی نوری رئیس انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و با تاکید بر ضرورت ورود به مبحث اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی در عصر حاضر آغاز و ایشان همچنین افزود: نقش جامعه مدیریت فناوری و نوآوری در سیاستگذاری و ترویج موضوع اقتصاد دیجیتال بسیار ارزشمند است و امید است این دوره ها در تربیت رهبرانی توانمند جهت گذار به عصر اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی موثر باشد. ایشان در ادامه آمادگی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را برای حمایت پژوهش های مرتبط با انقلاب صنعتی چهارم اعلام نمودند. 
در ادامه آقای دکتر مهدی محمدی، دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حامی مدرسه تابستانی، با موضوع چیستی اقتصاد دیجیتال و هوشمند بر روند های اصلی اقتصاد دیجیتال در حوزه های هوشمندی، مدیریت زیست محیطی و همچنین فعالیت های قاعده هرم تاکید نموده و مطالعات و پایانامه های کاربردی با محوریت نوآوری معکوس از الزامات فضای آکادمیک برای توسعه فناوری های مرتبط با انقلای صنعتی چهارم دانستند.
دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، بیان نمود که نسل چهارم اقتصاد صنعتی به جای اینکه بیشتر تحت تاثیر فضای مجازی باشد، تحت تأثیر تکنولوژی هوش مصنوعی است. ایشان با بیان این موضوع که هوشمندی درصد بزرگی از حجم اقتصاد جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، پیش بینی می گردد در سال ۲۰۲۶ ، ۴۷ درصد از اقتصاد جهان در اختیار این بخش خواهد بود. همچنین برخی از بخش های جذاب در این حوزه را فینتک٫خرده فروشی و حمل و نقل معرفی کردند و اینکه اندازه بازار ایران در حال حاضر، توانمندی رقابت در سطح جهانی را دارد.
آقای دکتر محمدی در پایان، ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را نهاد تسهیل گر حوزه دیجیتال و تحقق انقلاب صنعتی چهارم عنوان نموده و اعلام نمودند این ستاد برنامه های مهمی را در این بخش هم در سطح کمک به توسعه فناوری و سیاستگذاری و کمک به تنظیم¬گری و هم در سطح تسهیل گری و حمایت از کسب و کارهای فعال اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی در حال اجرا دارد.
کلمات کلیدی