فناوری‌های نوین اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی توسعه می‌یابد

همکاری متقابل و هم‌افزایی در زمینه حداکثرسازی خلق ارزش و توسعه فناوری های نوین در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی مبتنی بر توان شرکتهای دانش بنیان و خلاق به شکل گیری یک همکاری مشترک منجر شد.

ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران توافقی دوجانبه برای توسعه فناوری‌های نوین اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی امضا کردند. قرار است این همکاری مشترک در حوزه‌های مختلفی چون شهرهای هوشمند، فناوری اینترنت اشیاء و اینترنت اشیاء صنعتی، سلامت هوشمند، کشاورزی هوشمند، شبکه‌های نسل جدید، توسعه مرکز تعالی شهرهای هوشمند ایران و مرکز نوآوری صنعت هوشمند ایران و تولید و زنجیره تامین هوشمند صورت گیرد.

ستاد در این تفاهم نامه متعهد شده است که در زمینه توسعه فناوری برای بازارهای شناسایی شده در موضوع این تفاهم نامه از طریق شناسایی و دسته بندی شرکتهای فناور، خلاق یا دانش بنیان فعال در این حوزه ها، مشارکت و مشاوره در زمینه تدوین اسناد بالادستی و تنظیم مقررات های متناسب و مرتبط برای تحقق اهداف این تفاهم نامه و حمایت مادی و معنوی به شرکت های دانش بنیان و خلاق در زمینه انجام پروژه ها و ارایه خدمات بر اساس بازارهای توسعه یافته از طریق اجرای این تفاهم نامه مطابق با آیین نامه های ستاد، مشارکت داشته باشد.

همچنین حمایت مادی و معنوی به برگزاری دوره های آموزشی، بوت کمپ ها و رویدادهای تخصصی در حوزه های مرتبط با موضوع تفاهم نامه مطابق با آیین نامه های ستاد و حمایت از شرکت‌های فناور، خلاق و یا دانش بنیان فعال در حوزه های تفاهم‌نامه و جهت دهی فعالیت‌ها پیرو بند 2-6 با هدف ترویج و توسعه مراکز تعالی شهرهای هوشمند و صنعت هوشمند ایران از دیگر تعهدات ستاد است.

نقش آفرینی در زمینه توسعه بازار برای فناوری ها و خدمات موضوع این تفاهم نامه از طریق تعامل با سازمان ها و دستگاه های دولتی به ویژه مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شناسایی نیازها و برنامه های آنها در زمینه حوزه های اولویت دار مطرح در موضوع تفاهم نامه، همکاری در سرمایه‌گذاری برای پروژه های اولویت دار و توجیه پذیر و مشارکت و مشاوره در زمینه تدوین اسناد بالادستی و تنظیم مقررات های متناسب و مرتبط برای تحقق اهداف این تفاهم نامه نیز بخشی از تعهدات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZRDq