بیش از 30 پروژه اجرایی شد تا فناوری‌های نوظهور در اقتصاد دیجیتال اوج بگیرد

بر مبنای اولویت‌های معاونت علمی و فناوری برای توسعه صنعت اقتصاد دیجیتال در کشور، تاکنون بیش از 33 پروژه طراحی و اجرا شده است.

ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از بازیگران کلیدی این حوزه در کشور است که طی چند سال اخیر با اجرای پروژه‌های راهبردی و پرچمدار توانسته نقشی اثرگذار در توسعه این عرصه فناورانه در سطح ملی و بین‌المللی داشته باشد.

بر همین اساس نیز در تلاش است تا با جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و اختصاص بودجه مناسب، اجرای پروژه‌های این حوزه را معنادار و کاربردی کند. اجرایی شدن بیش از 33 پروژه پرچمدار و زیرساختی در حوزه های نوظهور دیجیتال و 25 پروژه راهبردی و داخلی سازی از جمله دستاوردهای این تلاش ها است.

کلمات کلیدی
//isti.ir/Z9Hq