در نشست ستاد توسعه فناوري اطلاعات، ارتباطات و ‌فضاي مجازي و منطقه ويژه اقتصادي پيام تاكيد شد؛

تعامل و همكاري در حمايت از كسب‌وكارهاي حوزه فناوري ارتباطات و اقتصاد دانش‌بنيان

در نشست مشترك کارگروه امنیت فضای تبادل اطلاعات ستاد فناوري اطلاعات، ‌ارتباطات و فضاي مجازي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و منطقه ویژه اقتصادی پیام، زمينه همكاري هاي دوجانبه بررسي شد.

به گزارش روابط عمومي ستاد توسعه فناوري اطلاعات، ارتباطات و فضاي مجازي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، نشست مشترك کارگروه امنیت فضای تبادل اطلاعات ستاد فناوري اطلاعات، ‌ارتباطات و فضاي مجازي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و منطقه ویژه اقتصادی شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام، در محل فرودگاه و منطقه ویژه پیام برگزار شد.


شايان ذكر است در اين نشست كه معاون و مدیرکل دفتر توسعه اقتصاد دیجیتالی منطقه ویژه اقتصادی شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام، اعضاي ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کارگروه امنیت فضای تبادل اطلاعات و همچنين نمايندگان دانشگاه مجازی علوم پزشکی دانشگاه تهران و کارگروه سلامت الکترونیک این دانشگاه، نمايندگان اتحاديه مخابرات و انجمن آشنا، جامعه مهندسین مشاور ایران و اتحادیه تجهیزات پزشکی حضور داشتند،‌ فرصت‌هاي همكاري و تعامل دو و چندجانبه در حوزه فضاي تبادل اطلاعات مورد بحث و بررسي قرار گرفت.


در اين نشست كه فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي موجود در زمينه‌هاي مختلف فناوري اطلاعات و ارتباطات ارزيابي شد تا از اين طريق در راستاي ايجاد اشتغال در حوزه فناوري اطلاعات گام‌هاي مثبتي برداشته شود.


گفتني است در ادامه اين جلسه بر حمايت منطقه ویژه اقتصادی پیام از ایجاد، استقرار و ساماتدهی اقتصاد دیجیتال در منطقه با حمایت از تولیدات داخلی بطور اختصاصی در حوزه ict و ایجاد گمرک اختصاصی در  ict در کشور،‌ حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و خلاق این حوزه با معرفی از ستاد توسعه فناوري اطلاعات،‌ارتباطات و فضاي مجازي،‌ استقرار ازمایشگاه تخصصی حوزه ict و همچنین حضور نماینده داییم سازمان مقررات و تنظبم بازار، حمایت و استقرار تولید ارز دیجیتال و ایجاد قطب دیتا سنتر در کشور تاكيد شد.


همچنين در اين نشست بر حمايت از ايجاد زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری به منظور راه‌اندازي و توسعه کسب و کار در منطقه ویژه اقتصادی پیام با اتكا بر اشتغال بومی صادرات محور، تاكيد شد.


شايان ذكر است در انتهاي نشست دو جانبه منطقه ویژه اقتصادی پیام و كارگروه امنيت فضاي تبادل اطلاعات ستاد توسعه فناوري اطلاعات،‌ارتباطات و فضاي مجازي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، اعضاي حاضر در اينن نشست در بازديد از منطقه ویژه اقتصادی پیام در جريان ظرفيت‌هاي اين مجموعه قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان