بوت کمپ برنامه نویسی اندروید برگزار می شود

به منظور توسعه و تقویت ظرفیت های کسب و کار های ارزی گروه آموزشی رایا کالج با همکاری ستاد توسعه ی فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی اقدام به برگزاری بوت کمپ فریلنسرشو مینماید.

این بوت کمپ با محوریت افزایش توانمندی های نرم خویشفرمایان جهت استفاده از ظرفیت های بازار بین المللی حوزه یIT  از تاریخ 16 بهمن  آغاز شده است.

در حین برگزاری بوت کمپ، بیش از 150 ساعت آموزش مهارت محور درقالب کارگاه های مهارت عمومی و تخصصی مانند توانمند سازی در تهیه پروپوزال، مذاکره و شکل دهی تعامل سازنده با کارفرما و آموزش های تخصصی برنامه نویسی اندروید با رویکرد خویشفرمایی صورت می پذیرد. شبیه سازی فضای فریلنسینگ در قالب فعالیت های تیمی از دیگر برنامه های این بوت کمپ میباشد که موجب درک عمیق و عملیاتی شرکت کننده گان از چالش های کسب و کار های ارزی و کسب تجربه ی ارزشمند در این زمینه خواهد شد.

با حمایت ستاد توسعه ی فناوری های اقتصاد دیجیتال و گروه کایا، شرکت کننده گان بوت کمپ پس از یک دوره ارزیابی و کارآموزی درقالب فریلنسینگ بین اللملی مشغول به فعالیت می گردند.

کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
//isti.ir/Zv23